Jelle Beuker

22-03-2017

Meer dan Voetbal

Mensen die werken bij professionele voetbalclubs zullen het onderkennen, ieder gesprek dat ze voeren gaat vrijwel altijd over de sportieve prestaties van het eerste team, de jeugdteams of over de laatste dan wel komende thuiswedstrijd. Voetbal, voetbal en nog eens voetbal.

Stichting Meer dan Voetbal

De laatste jaren is echter, mede door de inmiddels door zichzelf opgeheven Stichting Meer dan Voetbal, meer en meer vanuit de clubs zelf gerealiseerd dat zij als club een verantwoordelijkheid hebben die verder gaat dan enkel en alleen het voetbal zelf. Als sociaal maatschappelijke organisaties staan clubs tenslotte middenin de samenleving. Maar hoe vervul je idealiter die rol?

Een wijze les

Een wijze les van uit de Stichting Meer dan Voetbal was uiteindelijk dat je als professionele voetbalclub geen projectorganisatie bent maar een ‘platform organisatie’. D.w.z., verlies je met je relatief kleine arbeidsorganisaties niet te veel in de uitvoerende rol van maatschappelijke projecten maar redeneer vanuit je kracht. Zoals de inmiddels ex-Voorzitter van MVV zei, we zijn als club een potje lijm tussen alle lokale stakeholders. Vanuit die rol kunnen we bewustwording creëren voor relevante maatschappelijk thema’s bij die doelgroepen die middels de MVV-emotie wel bereikt worden waar andere organisaties dit veel lastiger blijken te vinden.

Kortom, Meer van Voetbal is inmiddels ook uitgegroeid tot een volwassen, geïntegreerde  beleidspijler bij veel clubs en wordt niet langer meer gezien als een stichting die los van de club maatschappelijke projecten uitvoert.

Gelijk aan clubs

Gelijk aan clubs vormt de meer dan voetbal gedachte in onze visie vanuit Soccer Camps United binnen de Soccer Camps van de deelnemende voetbalclubs ook een belangrijke rol. Dit is de reden dat we ook contact hebben gezocht met Fonds Kinderhulp, een nationaal opererende organisatie die op een praktische en kindgerichte manier kinderen die in armoede opgroeien direct helpt. Door de samenwerking met hen zijn wij inmiddels in staat om minimaal 10% van de deelnemers te laten bestaan uit kinderen die niet op vakantie kunnen en deel zouden kunnen nemen aan de voetbalkampen. Ook voor mijzelf een enorm belangrijke drijfveer om van de Soccer Camps United organisatie een groot succes te maken!

Jelle Beuker

WordPress Video Lightbox